Sportpsycholoog Eindhoven

Het belangrijkste voordeel is het vergroten van het inzicht in de psyche van atleten. Zij kijken naar externe en interne factoren die de atleet omringen en zij zullen deze fysiolo-sociologische idee├źn toepassen in hun analyse van het verleden, het heden en de toekomst van de atleet bij training, wedstrijden en herstel.

Het eerste type is het structurerende type. Het structureren van de psyche van een atleet in positieve vorm omvat een basale fenomenologie van de training, een biologische analyse van de trainingsgewoonten van de atleet, een zorgvuldige analyse van de methode van de atleet om met fysieke en mentale vermoeidheid om te gaan en verscheidene interviews met de atleet. In dit proces wordt de atleet behandeld met behulp van elektrostimulerende technieken zoals repetitieve voorbereidende oefeningen en verschillende kinetische en instrumentele weerstanden van elke beweging.

Het tweede type is dat van de prestatietraining. In deze fase wordt de atleet getraind in minder stressvolle omstandigheden dan in een beginfase. Het belangrijkste voordeel is het vergroten van het inzicht in de psyche van de atleten en hen voor te bereiden op “hun pre-wedstrijd fase”.

Het derde type is de analyse van vroegere en huidige prestaties met al hun subplots en overwegingen. Hier wordt de atleet nauwkeurig onderzocht met een begrip van wanneer, hoe en waarom vorige prestaties plaatsvonden en op welk moment de atleet wordt waargenomen als piekend of op zijn of haar laagste niveau. De atleet wordt dan gecoacht om zich te realiseren dat de piekfase op het punt staat te gebeuren en dat er snel belangrijke veranderingen moeten worden doorgevoerd.

Het andere doel van een psychecoach van een atleet is de geestesgesteldheid van de atleet te verbeteren. Een goede coach is ook een goede let-down en is vertrouwd met het concept van “mentale weerbaarheid”. Vooral jeugdsporters hebben de potentie om erg resistent te zijn tegen veranderingen in hun denken en gedrag. Traditionele rebellen slagen er goed in om te gaan of op zijn minst hun resistente denken te beheren, maar we zijn allemaal bezig met het verminderen van het niveau van de pest die we veroorzaken wanneer we de sport waar we van houden te serieus nemen.

Er is nog een ander niveau en dat is dat van de mentale voorbereiding, het in vraag stellen en het wijzigen van gedrag. In mijn werk als sportpsycholoog ben ik tot het inzicht gekomen dat de mentale voorbereiding van de atleet net zo belangrijk is als de fysieke, zo niet belangrijker. Wat wordt er van de atleet gevraagd? Als hij of zij wil slagen in de wedstrijd, moet hij of zij de aard van de mentale uitdagingen en de wortels van zijn of haar eigen zwakke opmerkingen en pijnlijke herinneringen volledig begrijpen. Als de atleet volledig voorbereid is, niet alleen lichamelijk maar ook emotioneel, zal hij in staat zijn zijn reactie op de fysieke en emotionele stress die de wedstrijd met zich meebrengt te moduleren en kan hij er dan effectief mee omgaan en een positieve mentale houding aannemen. Zij kunnen nu het beste hopen, maar ook leren welke technieken gebruikt kunnen worden om net op tijd van een of ander aspect van hun probleem af te komen.

Het uiteindelijke doel is de atleet voor te bereiden op het omgaan met wedstrijdstress door hem te helpen te voorkomen dat hij de eerder beleefde gebeurtenissen opnieuw beleeft, zich ontoereikend voelt over eerdere prestaties, enzovoort. Ze moeten zich realiseren dat, zodra ze weer aan wedstrijden meedoen, alles wat ze in hun mentale training hebben geleerd zal wegvallen en dat wedstrijdangst de kop op zal steken. Bovendien krijgen ze te maken met de vele andere emotionele en sociale aspecten van een wedstrijd en zullen hun vroegere belemmeringen weer de kop opsteken. Zij zullen moeten oefenen in hun vermogen om met een eliteprestatie om te gaan en hun eigen niveau van mentale weerbaarheid moeten evalueren.

Lees meer

High performance